Обновлен перечень кодов видов уплаты налогов

12 октября 2016

Приказом Министерства финансов Украины от 05.09.2016 г. №811 внесены изменения в Порядок заполнения документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврата ошибочно или излишне зачисленных средств.

Изменения коснулись Приложения к Порядку, в котором приведен перечень кодов видов уплаты налогов. Добавлены коды 10С, 420 и 240.

ПЕРЕЛІК
кодів видів сплати

Код виду сплати Вид сплати
101 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску*
107 Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску
108 Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший
109 Оплата податкового векселя*
10С Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ
110 Відшкодування ПДВ на рахунок платника
420 Бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів
111 Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю
117 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство
121 Сплата адміністративного штрафу*
125 Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*
128 Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб*
130 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб*
131 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту*
133 Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб*
134 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)*
135 Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб*
136 Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу*
137 Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів*
138 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб (інші надходження)*
140 Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску*
145 Надходження розстрочених (відстрочених) сум*
147 Стягнення в межах виконавчого провадження
148 Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах
149 Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів
240 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального
242 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
244 Сплата податкового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу*
246 Сплата податкового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу*
258 Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ
350 Передоплата (доплата) митних платежів*
351 Перерахування до бюджету суми митних платежів
354 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту*
355 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту*
358 Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб

__________
* Використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 20.09.2016 г. за № 1272/29402 и вступит в силу со дня его официального опубликования.

Добавлено 20.10.2016
Приказ № 811 опубликован в «Официальном вестнике Украины» от 18.10.2016 г. № 80.

Категории:Новости Tags: