Перечень кодов видов уплаты налогов

Министерство финансов Украины приказом № 148 от 22.03.2023 утвердило Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции при уплате налогов, сборов, таможенных, других платежей, ЕСВ, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата.

Данный Порядок значительно упрощает алгоритм заполнения реквизита «Назначение платежа» из-за сокращения его обязательных полей.

В приложении 1 к Порядку приведена таблица с перечнем кодов видов уплаты налогов, которые используются плательщиками:

ПЕРЕЛІК
кодів видів сплати, які використовуються платниками

Код виду сплати Назва коду виду сплати
058 Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені) та/або розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань або податкового боргу
101 Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску
117 Сплата коштів платником податків, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство
121 Сплата адміністративного штрафу
125 Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів
128 Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи)
130 Сплата грошових зобов’язань, визначених за результатами камеральних перевірок підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (юридичні особи)
131 Сплата грошових зобов’язань, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділами, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи
136 Сплата грошових зобов’язань, визначених територіальними органами ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з податковим боргом
140 Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску/грошових зобов’язань
145 Сплата розстрочених (відстрочених) сум
200 Сплата зобов’язання за спеціальним дозволом на користування надрами
278 Сплата суми акцизного податку, яка обчислюється при отриманні марок акцизного податку
350 Авансові платежі (передоплата) та грошова застава
354 Сума грошових зобов’язань, визначених митними органами за результатами документальних перевірок та у зв’язку з неподанням в установлений строк митної декларації
355 Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів
356 Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів у міжнародних правовідносинах
357 Сплата коштів гарантами за виданими гарантіями у разі невиконання платником, відповідальним за сплату митних платежів, обов’язку щодо сплати митних платежів
358 Сплата штрафу за порушення митних правил

В случае, когда плательщиком при уплате налогов, сборов, платежей и единого взноса, администрируемых ГНС, на бюджетные/небюджетные счета в реквизите «Назначение платежа» платежной инструкции не указан или указан код вида уплаты, отсутствующий в приложении 1 к Порядку, считается, что плательщик уплатил денежное обязательство/единый взнос по коду вида уплаты 101.

В случае, если предприятием или гражданином при уплате таможенных и других платежей, администрируемых Гостаможслужбой, в реквизите «Назначение платежа» платежной инструкции не указан или указан код вида уплаты, отсутствующий в приложении 1 к Порядку, средства остаются в статусе «Нез’ясовані кошти» до выяснения.